Küresel Çevre Fonu'ndan Kocaeli'ye pilot şehir misyonu – AGENDA

Çevre dostu belediyecilik bilinciyle hareket eden ve dip çamuru projesinden evsel atıkların geri dönüşümüne kadar pek çok konuda önemli çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projelerin meyvelerini alıyor. Bu kapsamda, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilmesi planlanan “Kirliliğe Karşı Sıfır Atık Girişimi Projesi”nde Kocaeli ili pilot bölge olarak seçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği. SIFIR ATIK VİZYONUNA DESTEKUzun vadeli sıfır atık vizyonuna yönelik entegre şehir düzeyinde planlama ve programlamayı teşvik etmeyi amaçlayan proje kapsamında Kocaeli, Sierra Leone, Tunus'ta Freetown, Çin'de Tianjin ve Uruguay'da Montevideo pilot şehirler olarak dahil edildi. Proje, gelişmekte olan ekonomilerdeki ve en az gelişmiş ülkelerdeki (EAGÜ'ler) pilot şehirlerin, yeşil ve döngüsel ekonomi ilkesi ve kirlilik ve kaynak israfına karşı sürdürülebilir üretim ve tüketim için atık hiyerarşisi ilkesi doğrultusunda sıfır atık vizyonuna doğru desteklenmesini amaçlıyor. Projenin ülkemizde yararlanıcı kuruluşu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olurken, paydaşları ise Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Kocaeli Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşları oldu. PROJENİN ÖNEMLİ HEDEFLERİProje, uzun vadeli sıfır atık ve sıfır kirlilik vizyonuna yönelik şehir düzeyinde entegre planlama ve programlamayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Sıfır atık şehre geçişin finansal zorluklarının üstesinden gelmek için sürdürülebilir yatırımın teşvik edilmesi ve maliyetlerin geri kazanılması, zararlı kimyasalların ortadan kaldırılması ve Bütün-Toplum yaklaşımıyla bilginin erişilebilir hale getirilmesi gibi alt hedefler bulunmaktadır. BEŞ ANA BİLEŞENProjenin ana bileşenleri 5 başlıkta toplanmıştır. Bu nedenle Bütünleşik Planlama ve Programlama Bileşeni; Sıfır atık şehirlere yönelik entegre kentsel atık yönetimi planlamasının teşvik edilmesi için gerekli koşulları sağlamayı amaçlamaktadır. Finansman araçları bileşeni; Amaç, sıfır atık şehre geçişle ilgili mali zorlukların üstesinden gelmek için farklı yasal ve mali rehberlik araçlarını keşfetmektir. Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Bileşeni; Sürdürülebilir üretim ve tüketimi artırmak için zararlı kimyasalları ortadan kaldırmayı, eko tasarımı teşvik etmeyi ve malzeme döngüselliğine yönelik ekosistemler oluşturmayı amaçlıyor. Eğitim, Öğretim, Patronaj ve Resmileştirme Bileşeni; Bütün toplum yaklaşımıyla bilgi ve birikimi kilit paydaşlara ulaştırmayı ve Sıfır Atık konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin küresel bileşeni, SWAP girişiminin koordinasyon, iletişim, öğrenme ve bilgi yönetimi işlevlerini yerine getirecek ve sıfır atık takas odasını, sıfır atık finansal platformunu ve ortaklığı destekleyecek. PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA2025 yılında başlanacak projenin 5 yıl sürmesi bekleniyor. Hazırlık aşamasında olan proje kapsamında Kocaeli'de gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak belirlenerek projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na raporlanmasıyla çalıştay gerçekleştirildi. 14-17 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve UNDP yetkilileriyle birlikte Döngüsel Ekonomi Forumu'na katıldı. Küresel ortaklık ağını oluşturmak amacıyla başlatılan bu çalışmada uzmanlar ve finans kurumları, hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler ve Birleşmiş Milletler temsilcileri yer aldı. SIFIR ATIK ŞEHİRLERİ İNŞA ETMEKDöngüsel ekonomi çalıştayı ve forumunda sıfır atık şehirler inşa etmeye yönelik deneyimler ve iyi uygulamalar paylaşıldı. Ayrıca “Kirliliğe Karşı Sıfır Atığa Geçiş Girişimi”nin hem küresel hem de kent özelindeki bileşenleri incelenerek bu doğrultuda iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlar belirlendi. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir