İzmir Büyükşehir Belediyesi Balçova İnciraltı Bölgesi planlaması ve devam eden yargı süreçlerine ilişkin not – GÜNDEM

Söz konusu mahkeme kararında; Bunun bir nedeni, EXPO'nun doğal yapıyı tehdit etmesi, geçici de olsa büyük yapıları beraberinde getirmesi ve bunlar daha sonra kaldırılsa bile bölgenin flora ve faunasına zarar vermesiydi. Daha sonra Balçova İlçesi İnciraltı Turizm Merkezi'nin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ana İmar Planı hazırlandı. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden onaylandı. 05.09.2023.Söz konusu planlar arasında;

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygun görüşü yok
  • İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün alınması gerektiğini beyan ettiği kamu yararına olan bir karar bulunmamaktadır.
  • Bu planlar Belediyemizce koordineli bir şekilde uygulanmamış olup planlara ilişkin Belediyemizin nihai görüşü alınmamıştır.
  • İzmir Körfezi geçişi mevcut üst ölçekli planlarda ve İzmir Ulaşım Ana Planı'nda (İzmir Körfezi geçişi projesinin ulaşım açısından herhangi bir fayda yaratmadığı ve ulaşım açısından öncelikli ve gerekli görülmediği görüldüğü için) yer almamaktadır. ihtiyaçlar).
  • Üstelik; Körfez Geçidi'nin olumlu ÇED kararı da mahkeme tarafından iptal edildi.
  • Alanın kıyı kesimi için önerilen “Ticaret-Turizm-Konut” ve “Ticaret-Turizm” kullanım kararları, kararda verilen “Turizm amaçlı alan” ve “Bölgesel park/kentsel yeşil alan” kararlarıyla çelişmektedir. /100000 Büyük ölçekli çevre planı,
  • Belediyemizce Bakanlığa teklif edilen plan teklifinde öngörülen yaklaşık 1 milyon m2 inşaat alanı, onaylanan planla 1,8 milyon m2'ye çıkarılmış ve bu kapsamda bölgede yüksek yapı yoğunluğu kazandırılmıştır.
  • Bu durum EXPO Alanı'nda yapılan “Ticari-Turizm-Konut” ve “Ticari-Turizm” kullanım tercihleriyle çelişmektedir.
  • 2. Derece Korunan Doğal Alan kapsamına alınan “Ticaret Alanı”nın kullanımının Ana Karara aykırı olması nedeniyle;

21.08.2023 tarihinde İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2023/1392 sayılı dosyasına yürütmenin durdurulması ve iptali talepli dava açıldı.Konuyla ilgili değerlendirme yapma ihtiyacı hisseden tüm İzmirli hemşerilerimizin dikkatine saygıyla sunarız. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir