SON DAKİKA | OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı! Tüm başvurular karara bağlandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasından duyuru edilen OHAL kapsamında piyasaya çıkan KHK’lerle 131 bin 922 önlem işlemi uygulandı. Bu kapsamda 125 bin 678 şahıs kamu görevinden çıkarıldı, 3 bin 213 kişinin rütbeleri alındı, 2 bin 761 kurum ve kuruluşun kapatılmasına karar verildi ve yurt haricinde eğitim gören 270 kişinin de öğrencilikle ilişiği kesildi.

Uygulanan önlem işlemleri ile alakalı başvuruları değerlendirip karara bağlamak suretiyle kurulan OHAL Komisyonu, 22 Mayıs 2017’de göreve başladı. Anayasa Mahkemesinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 12 Haziran 2017’de OHAL Komisyonunu etkili iç hukuk yolu kabul etti. Komisyon, 17 Temmuz 2017’den itibaren başvuruları, elektronik ortam üstünden almaya başladı. Müracaat dosyaları ile alakalı karar verme süreci 22 Aralık 2017’de başlamış olan Komisyon, 12 Ocak 2023 itibarıyla vazife süresi içinde tüm başvuruları karara bağladı. OHAL Komisyonunun vazife süresi 22 Ocak’ta sona erecek.

500 BİN EVRAK TASNİF EDİLDİ

OHAL Komisyonu, vazife sürecinde bilişim sistemi altyapısının, veri çözümleme sisteminin tamamlanmasıyla 65’i raportör olmak suretiyle, toplam 205 personeliyle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde emek harcama yürüttü.

Başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen ortalama 500 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi, oluşturulan hususi bir data işlem altyapısı yardımıyla tamamlandı. 7075 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında da her bir müracaat dosyası, detaylı ele alınarak gerekçeli karar verildi.

TAKİPSİZLİK VEYA BERAAT ALANLARIN DOSYALARINA ÖNCELİK VERİLDİ

OHAL Komisyonu, incelemesini, terör örgütlerine yada Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı yada bunlarla irtibatı yönünden yapmış oldu.

Başvurulara ilişkin ilk olarak yönetimsel araştırma yapılırken, başvurucuların teşkilat üyeliği ve mensubiyetinin yanı sıra örgütle iltisak ve irtibatının olup olmadığı da değerlendirildi. Bu kapsamda, kamu görevinden çıkarmada, adli kabahat yada disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan değişik olarak başvurucuların terör örgütleriyle bağının kurulması kafi görüldü. Komisyonun değerlendirmesi, cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak yalnız kamu görevinde kalmanın uygun olup olmadığı yönünden yapılmış oldu.

Başvuruları, kurumların ihraç sebepleri ile tespit edilen veriler kapsamında değerlendiren Komisyon, UYAP üstünden başvurucuların durumlarını takip ederek, haklarında takipsizlik yada beraat sonucu verilen kişilerin dosyalarını ilk olarak ele aldı.

Başvurulara ilişkin temin edilen detayları 116 kriter başlığı altında çözümleme ve sorgulama icra eden Komisyonun, araştırma ve değerlendirme kriterleri içinde adli soruşturma ve kovuşturma dosyalarındaki tespitler, ceza yargılaması neticeleri, teşkilat içi yazışma programı kullanım kayıtları, Bank Asya’ya destek amaçlı hesap açma ve para yatırma bilgisi, örgütle iltisaklı sendika, dernek, vakıf ve federasyon üyeliği ve yöneticiliği, teşkilat bağlantılı kuruluşlarda emek harcama kayıtları yer aldı.

YAKLAŞIK 18 BİN BAŞVURUNUN KABULÜNE KARAR VERİLDİ

OHAL Komisyonuna vazife süresi süresince 127 bin 292 müracaat yapılmış oldu. Başvurulardan 17 bin 960’ında kabul sonucu veren Komisyon, 109 bin 332 dosyada da ret sonucu aldı. Böylece Komisyon, vazife süresi içinde başvuruların tamamını karara bağladı.

Kabul kararlarından 72’si kapatılan dernek, vakıf, talebe yurdu, tv kanalı ve gazete benzer biçimde kuruluşların açılmasına ilişkin oldu.

Ret kararlarının yüzde 95’inde adli soruşturma/kovuşturma bilgisi mevcutken, ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 55 olarak kayıtlara geçti.

Reddedilen başvurularda, terör örgütlerine müzahir kuruluşlara meydana getirilen mali destek ve para transferi bilgisi oranı yüzde 50, teşkilat elebaşının Bank Asya’ya destek çağrısı üstüne işlem yapanların oranı yüzde 40, FETÖ’nün gizli saklı yazışma aracı ByLock kullanıcılığı tespit edilenler yüzde 35, FETÖ’nün güvenlik mahrem yapılanmasında yer aldığına dair tespitler bulunanlar ise yüzde 30 oldu.

Başvurusu reddedilen kişilerin yüzde 26’sında örgütle iltisaklı sendika, dernek ve vakıf üyeliği ile yöneticilik bilgisi bulunurken, darbe davalarında yargılananlar yüzde 17, örgütsel amaçlı ankesör ve operasyonel hat kullanım bilgisi de yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

Bunun yanı sıra Komisyonun verdiği kararlarda dernek, gazete aboneliği yada örgütle bağlantılı okulda kayıt bilgisi tek başına ret sebebi görülmedi. Komisyon tarafınca verilen ret kararıyla beraber ilgili kişilere mahkeme yolu da açıldı. Başvuruları kabul edilenlerin, kamu görevinden çıkarıldığı tarihten iade edilmiş olduğu geçmişine kadar geçen süreye ilişkin mali ve toplumsal haklarının geri alabilmesinin önü açıldı.

KARARLARDA “ŞAHSİLİK İLKESİ” GÖZETİLDİ

OHAL Komisyonu, meydana getirilen başvurularda “şahsilik ilkesi” gereği başvurucunun eşi yada aile fertleri hakkında terör örgütü üyeliği, irtibatı, iltisakı bilgisi olup olmadığından bağımsız olarak kararlar verdi.

Bu kapsamda Komisyonun yapmış olduğu araştırma sonucunda, terör örgütüyle irtibatı sebebiyle ret sonucu verilen eşinden bağımsız olarak 1956 kişinin başvurusu kabul edildi.

YASAL DÜZENLEME YAPILDI

Vazife süresi 22 Ocak’ta sona erecek Komisyonun kararlarına karşı mahkemelerde oluşturulan davalara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi mevzusunda 7429 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 7075 sayılı Kanuna eklenen “Komisyonun vazife süresi sonrasına dair işlemler” başlıklı geçici 5’inci maddeyle lüzumlu düzenlemeler de yapılmış oldu.

KOMİSYON FAALİYET RAPORU YAYIMLANDI

OHAL Komisyonu, vazife süresi içinde yapmış olduğu emekleri, oluşturulan veri araştırma ve değerlendirme sistemi ile karar örneklerini, etkinlik raporu hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan raporda, FETÖ’nün kamuya sızma, imtihan usulsüzlükleri ve mahrem yapılanmasına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Raporda, örgüte ilişkin okul, dernek, vakıf ve sendika faaliyetlerinde meydana getirilen usulsüzlükler ile yardım adı altında vatandaşlardan elde edilmiş gelirlerin örgüte aktarıldığı tespitleri de sıralandı. Verilen kararlardan örnekler ve hazırlanan infografiklerle örgütün kamu kurumlarında ve sivil cemiyet kuruluşlarındaki yapılanmasına ilişkin detaylar da raporda ortaya konuldu.

Komisyon tarafınca PKK/KCK ve öteki terör örgütleriyle irtibatlı kişilere dair karar örnekleri de genel etkinlik raporuna dahil edildi.

Etkinlik raporunun tamamına OHAL Komisyonunun web adresinden erişim sağlanabiliyor.

AA

Yargıtay’dan emsal boşanma sonucu! ‘Barışma teklifi yada görüşmesi…’
Davutoğlu'ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime giderDavutoğlu’ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime gider
Bakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandıBakan Asil’dan ‘Bölme saldırısı’ açıklaması: O isim yakalandı

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.