Cinsel taciz olayları ve  eşcinsel evlilik karşıtlığı nedeniyle Belçika’da kiliseden ayrılan Katoliklerin sayısı artıyor

  • Yazan, Yusuf Özkan
  • Unvan, Lahey
kilise

Kaynak, Getty Images

Belçika’da Katolik Kilisesi’nin eşcinsel evliliklere karşı tutumu ve cinsel rahatsız etme iddiları sebebiyle giderek daha çok kişinin kiliseden ayrılmış olduğu belirlendi.

Kilisenin senelik raporuna gore, geçen yıl resmi vaftiz listesinden kendi isteğiyle ayrılanların sayısı, bundan önceki yıla gore 4 kat arttı.

Belçika Katolik Kilisesi’ne gore, Vatikan’da bir tür “fetva kurulu” olan  İnanç Doktrini Cemaati’nin, eşcinsel evlilikler mevzusunda Mart 2021’de açıklamış olduğu görüş, kiliseden kopuşların artmasında etkili oldu.

Vatikan, eşcinselliğin “günah” bulunduğunu belirterek, türdeş eşiyle olan evliliği mevzusunda mesafeli tutumunu yineledi.

HLN gazetesine gore, kilise içindeki cinsel rahatsız etme iddiaları da, Katolik topluluğunun bu yapıdan uzaklaşmasına niçin oldu. 

Belçika Kilisesi’nin senelik raporuna gore, geçen yıl kilise içinde 86 cinsel istismar vakası bildirildi. Her 4 rahatsız etme vakasından üçü, 30 yıl ve daha eski bir süre ilkin meydana geldi. Kilise, 13 vakayı yargı gündemine taşıdı. 28 mağdura da maddi tazminat ödendi.

Bu yaşananlar, Katolik cemaati içinde kiliseden ayrılmaları teşvik etti. 2021 senesinde 5 bin 217 şahıs, kilisenin vaftiz listesinden gönüllü olarak ayrıldı. Bu, bundan önceki yıla gore 4 katı bir artışa işaret ediyor.

Kilisede vaftiz olanların sayısı da, bundan önceki yıla oranla azalırken, geçen yıl toplam vaftiz sayısı 36 bin 834 olarak gerçekleşti.

Kilisede meydana getirilen düğün sayısında da, önceki yıllara oranla ciddi azalma kaydedildi.

Belçika toplumundaki laikleşme ve ibadete gidenlerin sayısının azalması sebebiyle geçen yıl 35 kilise, kapılarını kapatmak mecburiyetinde bırakıldı.

Raporda, cemaatin bağışları ile ayakta duran kiliselerin, yeni müdavimleri kazanabilmek için, “dini mirasa kıymet vermenin yolları ve kilisenin halk için kullanımı” mevzusunda  yeni yöntemler araması gerektiği vurgulandı.

Yoruma kapalı.